HB BODY

body

Sortiment predávaného tovaru je určený pre autoopravárenstvo na profesionálne ale aj hobby použitie.
Ide predovšetkým o antikorózne ochranné prostriedky, tmely, tesniace hmoty, vyrovnávacie látky, základné farby, laky, tužidlá, riedidlá, brúsivá a široký sortiment pomocných materiálov.